การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนักศึกษา มจธ. กลุ่มเป้าหมาย

🛡 📥การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนักศึกษา มจธ. กลุ่มเป้าหมาย
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสำคัญกับประชาคมในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ขอรับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาล เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา มจธ. ปัจจุบัน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ที่อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมและยังไม่ได้รับวัคซีน
✅ นักศึกษาจำเป็นต้องรับทราบถึงเงื่อนไขและข้อจำกัด ดังต่อไปนี้
• ผู้ลงทะเบียนจะได้รับการฉีดวัคซีนแบบฉีดสลับวัคซีน (SV+AZ) คือ วัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อ Sinovac และจะได้รับเข็มที่ 2 ภายใน 3-4 สัปดาห์ เป็นยี่ห้อ AstraZeneca
• คาดว่าจะได้รับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2564
• ผู้ลงทะเบียนจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนจากพื้นที่บริการของโรงพยาบาลในจังหวัดปริมณฑล ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
• ผู้ประสงค์รับวัคซีนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และไม่เคยมีผลการตรวจโควิด 19 เป็นบวก ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
หากนักศึกษามีคุณสมบัติ และเป็นผู้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อจำกัดดังกล่าว
🖱 สามารถกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนได้ที่ https://bit.ly/vaccine500 (login ผ่านอีเมล @kmutt.ac.th เท่านั้น)
⏰ เปิดลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00 น.
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสุพรรณี 0 2470 8110 คุณปาริชาติ 091 997 4963 fb: soa.kmutt

Categories: ประกาศ