การสอบรอบ2 วิชา CVE 402 CIVIL ENGINEERING PROJECT (23 ก.ค. 2563)

รายละเอียดและตารางสอบ

ลิงค์สำหรับเข้าสอบวันที่ 23/7/2563

  • หมายเหตุ ให้ใช้ชื่อกลุ่มใหม่ในการส่งงานเข้าระบบ LEB2 นักศึกษาที่ตั้งชื่อกลุ่มไม่ถูกต้อง จะไม่ตั้งค่าผู้ประเมินให้ ซึ่งเป็นผลให้มีปัญหาในวันสอบ

Categories: ประกาศ