กำหนดการสอบ การส่งรูปเล่ม วิชา CVE402 โครงงานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Project) ภาคการศึกษา 2/2566

::คำชี้แจง::

1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์
2. บทสรุปผู้บริหาร
Inter
3. แบบฟอร์มอนุญาตให้สอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับโครงการปกติ)
ลิงค์เอกสาร https://ce.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/64Thesisscore4.1.pdf

ให้ส่งไฟล์ทั้งหมดไปที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-FnmqmlyAYlVHeg0Wa5t8HcFLNz6sW36mUHUtWBd5ihC7Hw/viewform

รอบ1 (work and travel) สอบวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567
           ส่งเล่มภายในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00น.
รอบ2  สอบวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายนย 2567
           ส่งเล่มภายในวันพุธ 5  มิถุนายนย 2567 เวลา 16.00น.

โดยมีไฟล์ 1. รูปเล่ม 2. บทสรุปผู้บริหาร 3. แบบฟอร์มอนุญาตให้สอบ (ส่วนที่ 1 ที่มีการลงนามของ อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และในส่วนที่ 2 ฝากประสานอาจารย์ที่ปรึกษา)
(โดยใส่ชื่อเอกสาร_ชื่อกลุ่ม_รหัส3ตัวท้าย_ชื่ออ.ที่ปรึกษา ตัวอย่าง  รูปเล่ม_G1_001_002_003_อ.ยิ่งศักดิ์.pdf  )

**การแต่งกายให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และเตรียมป้ายมีรายละเอียดชื่อ+รหัสนักศึกษา ติดที่เสื้อนักศึกษาให้เห็นชัดเจน**

Categories: ประกาศ