กำหนดการ ส่งเอกสารต่างๆวิชา CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1/65

***สอบวิชา CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1/65 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565***

เอกสารที่ต้องจัดส่ง

1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ โดยมีบทที่ 1-3
2. บทสรุปผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด หลักสูตรปกติ
– ภาพรวม ที่มาของปัญหา ขอบเขตของงาน และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
– วิธีการที่ใช้ในการทำงาน อุปกรณ์/โปรแกรมที่ใช้
– ผลกระทบที่โปรเจ็คมีต่อวงการวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด หลักสูตรนานาชาติ
– Overall, history/project statement, scope and expected results of the project
– Project methodology and equipment/tools/program used in the project
– Expected project impact on engineering, society, and environment as applicable

3. แบบฟอร์มอนุญาตให้สอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา
ลิงค์เอกสาร https://ce.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/64Thesisscore4.1.pdf

ให้ส่งไฟล์ทั้งหมดไปที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpFc4CuX1t6CnKrNvspJzfs5KonnYLxPNX_MVf84zfe2CsjQ/viewform  ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00น.
โดยมีไฟล์ 1. รูปเล่ม 2. บทสรุปผู้บริหาร 3. แบบฟอร์มอนุญาตให้สอบ (ส่วนที่ 1 ที่มีการลงนามของ อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และในส่วนที่ 2 ฝากประสานอาจารย์ที่ปรึกษา)
(ไฟล์ 1-3 ให้รวมเป็น 1 ไฟล์ ในรูปแบบนามสกุล .rar โดยตั้งชื่อ รหัส 3 ตัวท้าย โดยลำดับจากน้อยไปมาก_ชื่ออ.ที่ปรึกษา ตัวอย่าง 001_002_003_อ.ยิ่งศักดิ์)
– โครงการปกติ ส่งคืนที่ไลน์ส่วนตัวพี่อาย
– โครงการนานาชาติส่งคืนที่ไลน์ส่วนตัวพี่โบว์

** ส่วนแบบให้คะแนนวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 (ภาควิชาฯจัดทำให้) **

**การแต่งกายทั้งออนไลน์/ออนไซต์ ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และเตรียมป้ายมีรายละเอียดชื่อ+รหัสนักศึกษา ติดที่เสื้อนักศึกษาให้เห็นชัดเจน**

** นักศึกษาที่มาสอบแบบ onsite จะต้องเเสดงผล ATK ในวันสอบ ก่อนเข้าห้องสอบทุกคน **

** ในเเต่ละห้องสอบ นักศึกษาทุกกลุ่มในห้องสอบเดียวกัน สามารถเข้าฟังการนำเสนอของกลุ่มอื่นๆได้ **

ตารางสอบวิชา CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 19/12/2565

Categories: ประกาศ