ขอขอบคุณมนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 34) ผู้เขียน ที่มอบหนังสือ “การออกแบบสะพาน” (Bridge Design) จำนวน 200 เล่ม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ คุณมนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา (ศิษย์เก่าโยธารุ่นที่ 34) ผู้เขียน ที่มอบหนังสือ “การออกแบบสะพาน” (Bridge Design) ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่น จากการประกวดตำราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ. 2560 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งได้มอบให้แก่ภาควิชาฯจำนวน 200 เล่ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า