ขอบคุณบริษัทสโตนเฮ้นจ์ ที่มอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่ภาควิชาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และเจ้าหน้าที่เข้าพบและขอบคุณ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) คุณไพรัช  เล้าประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด และ คุณสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ที่บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงขอบคุณมา ณ ที่นี้

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า,ทุนการศึกษา