ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าศึกษาดูงาน ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างที่ทันสมัยและเพิ่มขนาดพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยี Sliding Super Truss ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

📢📢 ข่าวดีจากพี่ ๆ สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.
💬 ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าศึกษาดูงาน ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างที่ทันสมัยและเพิ่มขนาดพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยี Sliding Super Truss ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center) มูลค่าโครงการ 15,000 ล้านบาท มีพื้นที่รองรับการจัดการประชุมและนิทรรศการมากถึง 78,500 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยฮอลล์สำหรับการจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ 2 ฮอลล์ ห้องสำหรับจัดประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ 2 ห้อง และห้องประชุมย่อยที่สามารถรองรับการประชุมได้กว่า 50 ห้อง รองรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 100,000 คนต่อวัน
🏗 สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center)
🕙 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. (2 ชม.)
📌 รับบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 50 คน
👉🏻 ลงทะเบียนได้ที่ http://tiny.cc/qsncc_fieldtrip
(โดยจะนัดหมายผ่านช่องทางการติดต่อที่ลงทะเบียนไว้)
🚌 มีรถรับส่งจากมจธ.บางมด – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
💉 ปัจจุบันได้มีการฉีดวัคซีนแก่คนงานที่ไซต์ก่อสร้างรวม 3,500 คนครบ 100% และปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : สำนักงานกิจการนักศึกษา

Categories: ประกาศ