ขอเชิญรับฟังการบรรยาย “โครงการแนวทางการสอบและการเขียนรายงาน เพื่อเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกรโยธา” วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ฟรี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด
ขอเชิญรับฟังการบรรยาย “โครงการแนวทางการสอบและการเขียนรายงาน เพื่อเลื่อนระดับเป็น วุฒิวิศวกรโยธา” ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 13:30 – 16:00 น. ผ่าน Zoom Cloud Meetings #ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน QR Code หรือ กดลิงก์ https://forms.gle/o2aWSBXMr2qWMThf6
เพิ่มเติม 02-470-8303-4 , 089-412-7769
email: f-kmutt@hotmail.com

Categories: ประกาศ