ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) ครั้งที่ 5

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) ครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ( 480 ท่าน)

เรื่อง Publication Ethics
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวได้ที่
https://bit.ly/3ATGLPG
ปิดรับรายชื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

Categories: ประกาศ