ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี เรื่อง การบริหารโครงการ ประเภทงานก่อสร้างอาคารสูง (เพียง 30 คน)

ประชาสัมพันธ์ นศ.ป.ตรี ที่สนใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย รับได้เพียง 30 คน
นักศึกษากรอกใบสมัครเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยผ่าน QR Code ในโปสเตอร์นี้ได้เลย

Categories: ประกาศ