ขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

▪️เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
▪️จึงขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
▪️ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564
✅เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของบัณฑิตและครอบครัว และผู้ร่วมงานทุกคน
เมื่อมีกำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
โทร. 0-2470-8356, 0-2470-8420
fb: REGISTKMUTT
———————————————————————————————————————————————————–
▪️ Due to the continuous spread of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19), the King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) has decided to postpone the Commencement Ceremony for the academic year 2020 scheduled between November 8-10, 2021 in order to ensure the safety and well-being of all graduates and their families as well as other concerned persons.
✅ Further announcement will be made once the new date is determined.

Categories: ประกาศ