ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและแจ้งเรื่อง”ความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดโรคติดเชื้อ(COVID-19)”

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

❤❤มจธ. ห่วงใยนักศึกษา แม้ได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ไปแล้ว ความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงคุ้มครองถึง 24 มี.ค. 2565 เวลา 24.00 น.

👉ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานกิจการนักศึกษา 0-2470-8110 สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ.

Categories: ประกาศ