ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2566

⭐ขอแสดงความยินดีกับ
ทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล
รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
และ ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย
✨ได้รับรางวัลระดับ Silver Award
พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเงินรางวัล 50,000 บาท
ผลงานโครงการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2566
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ