ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์​ ทวีศักดิ์​ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัด “การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (BSRU Royal Trophy English Speech Competition 2022) ผ่านระบบ ZOOM และถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์​ ทวีศักดิ์​ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้ เงินเป็นจำนวน 7,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ