ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา ในการประกวดสุนทรพจน์ เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า และหัวข้อฉับพลัน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ในการประกวดสุนทรพจน์ เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า และหัวข้อฉับพลัน จัดโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์นิชาพร ยอดมณี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาการแข่งขันในครั้งนี้

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ