ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากผลสำรวจของนศ. มจธ. ผ่านระบบ LEB2 ในแคมเปญ “อาจารย์ในดวงใจ 2021”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากผลสำรวจของนักศึกษา มจธ. ผ่านระบบ LEB2 ในแคมเปญ “อาจารย์ในดวงใจ 2021” ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า