ขอแสดงความยินดีนักศึกษาเก่า มจธ. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.2563-2565

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า