ขั้นตอนการยืนยันเพื่อขอรับทุนการศึกษา ช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการยืนยันเพื่อขอรับทุนการศึกษา ช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน และนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ทุกชั้นปี
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยต้องทำการดำเนินการตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาทุกท่าน
มจธ. ห่วงใยและขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน และเราจะผ่านวิกฤตการณ์ไปได้ด้วยกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 0-2470-8097-8 / 0-2470-8107

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ