ขั้นตอนการรับ PINCODE INTERNET ACCOUNT

📢ขั้นตอนการรับ PINCODE INTERNET ACCOUNT
📌เข้าระบบ ตรวจสอบการขอรับสิทธิ์ใช้งาน unlimited internet package
สำหรับนศ.ผ่านลิงค์ https://bit.ly/check64
🙂เข้าสู่ระบบ log in ด้วยรหัสนศ. และรหัสบัตรประชาชน
👉การกดใช้งาน
💚เครือข่าย AIS
กด *637*7*PINCODE 6 หลัก# แล้วโทรออก
❤เครือข่าย TRUE
กด *744*99*PINCODE 10 หลัก# แล้วโทรออก
💙เครือข่าย DTAC
กด *127*PINCODE 15 หลัก# แล้วโทรออก
📍กดใช้ PINCODEภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
📍หากกดหลัง 31 ต.ค. 2564= หมดอายุ
พบปัญหา สอบถาม Line@regiskmutt
🎉เมื่อกด activate PINCODE ในมือถือแล้ว สามารถใช้งานตามแพคเกจที่ได้รับ
📱หากมีปัญหาด้านการ activate PINCODE สามารถติดต่อค่ายมือถือ ดังนี้
AIS ติดต่อ 1175
TRUE ติดต่อ 1241
DTAC ติดต่อ 1678
———————————————————————————————————————————————————
📢HOW TO GET PINCODE INTERNET ACCOUNT
📌Check your eligibility for the unlimited internet package via https://bit.ly/check64
🙂Log in to the system using your student ID and National ID.
Your PINCODE will be displayed here.
👉How to use PINCODE
💚For AIS users
Press *637*7*PINCODE 6 digits# and press call.
❤For TRUE users
Press *744*99*PINCODE 10 digits# and press call.
💙For DTAC users
Press *127*PINCODE 15 digits# and press call.
📍PINCODE must be activated within October 31, 2021.
📍PINCODE cannot be activated after October 31, 2021.
For more information and inquiries, please contact us via Line Official Account “@regiskmutt”
🎉Once activating the PINCODE, you can begin using your internet package.
📱Should you have any problem on PINCODE activation, please contact mobile operators through its call center:
AIS Call Center: 1175.
True Call Center: 1241.
DTAC Call Center: 1678.

Categories: ประกาศ