ข้อควรรู้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้ Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอน

✔ ข้อควรรู้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สำหรับอาจารย์/ผู้ช่วยสอน/บุคลากรที่ใช้ Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอน
. อาจารย์/ผู้ช่วยสอน ที่สร้าง Team ใน Microsoft Teams หรือจัดกลุ่มใน Google Classroom ด้วยอีเมลของนักศึกษาปี 64 ที่เป็น @… ไปแล้วก่อนหน้านี้ แนะนำให้ Invite นักศึกษาใหม่ด้วยอีเมล @.. จะดีที่สุด
. ในการ Invite อีเมลนักศึกษาใหม่รหัส 64 จะเป็น “ชื่อจริง.นามสกุล 4 ตัว” เช่น somjai.bang@kmutt.ac.th
. สำหรับอาจารย์และบุคลากรเดิมที่บรรจุก่อนวันที่ 2 สิงหาคม 2564 >> สามารถใช้งานได้ทั้ง @.. และ @… จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
.
สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 64xxxxxxxx
. นักศึกษาใหม่รหัส 64 ต้อง ก่อนเข้าใช้งาน Microsoft Teams หรือการใช้งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง >> : https://k-accounts.kmutt.ac.th/ (ศึกษาวิธีการ Activate ได้ที่ https://cc.kmutt.ac.th/Files/Activate_email_64_TH.pdf)
. หากพบปัญหาการ หรือมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ Facebook Page: Computer Center of KMUTT https://www.facebook.com/cckmutt หรือ อีเมล ccsupport@kmutt.ac.th
. สำหรับนักศึกษารหัสอื่น ๆ >> สามารถใช้งาน @… ได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Categories: ประกาศ