คณาจารย์จาก National University of Civil Engineering ประเทศเวียดนาม เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 คณาจารย์จาก National University of Civil Engineering ประเทศเวียดนาม เข้าพบปะกับผู้บริหาร ภาควิชา รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผู้บริหารโครงการนานาชาติ ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล และรองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Categories: ข่าวสาร