ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจธ., Ehime University และ CANAAN Ltd. Co. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจธ., Ehime University และ CANAAN Ltd. Co. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ได้รับเกียรติจาก Prof.  Jun Shinohara และ Dr. Jose’ Rodrigues Neto มาบรรยายแบบ Mini-Lecture ในหัวข้อ GMS3 Implementation in Thailand และนำอุปกรณ์ GPR รุ่นต่างๆมาสาธิตให้รับชม พร้อมมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA เมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

Categories: ข่าวสาร