คุยกันง่ายๆ สบายๆกับ พี่บูม พิชญุตม์ แสงอุทัย - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุยกันง่ายๆ สบายๆกับ พี่บูม พิชญุตม์ แสงอุทัย

พิชญุตม์ แสงอุทัย
นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ปีที่เข้าเรียน 2552 มจธ.รุ่นที่ 50
วิศวกรรมโยธา 6 ฝ่ายบริหารโครงการ การไฟฟ้านครหลวง

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า