คุยง่ายๆสบายๆ กับ พี่ปริญญา ยมะสมิต CE19

คุณปริญญา ยมะสมิต ปีที่เข้าเรียน 2521 มจธ.รุ่นที่ 19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า