คุยง่ายๆสบายๆ ตอนพิเศษ พบกับพี่ มานิตย์ กตัญญูวิวัฒน์CE8 และพี่จิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดีCE13


คุณมานิตย์ กตัญญูวิวัฒน์ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าเรียน 2510 มจธ.รุ่นที่ 8
คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าเรียน 2516 มจธ.รุ่นที่ 13

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า