ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT “Civil Camp” ครั้งที่ 16 (2021 Online)

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2B-KMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 16 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่   5 – 6 สายวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมกับคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาปัจจุบันของภาควิชา ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตด้านวิศวกรโยธา ได้รู้แนวทางในการทำงานรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาโดยให้สมัครตรงที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาด้วย ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษก็คือ เป็นค่ายในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การบรรยายจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อต่างๆ Civil Engineering, Bridge Design, Concrete, Water Resource Engineering, Project Planning และ Soil Engineering กิจกรรมครั้งนี้ มีน้องๆนักเรียนจำนวน 56 คน ที่ได้รับสิทธ์เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17-22 ตุลาคม 2564

Categories: ข่าวสาร