ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT “Civil Camp” ครั้งที่ 15 (Online)

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2B-KMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 15 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่   5 – 6 สายวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมกับคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาปัจจุบันของภาควิชา ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตด้านวิศวกรโยธา ได้รู้แนวทางในการทำงานรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาโดยให้สมัครตรงที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาด้วย ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษก็คือ เป็นค่ายในรูปแบบออนไลน์ โดยที่น้องๆจะได้ชุด Kit นำไปทดลองที่บ้าน และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ  Concrete Chef, Mini Landslide, Bridge Engineer, Surveying Engineer at home กิจกรรมครั้งนี้ มีน้องๆนักเรียนจำนวน 40 คน ที่ได้รับสิทธ์เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2563

Categories: ข่าวสาร