ช่องทางการติดต่อผ่าน Facebook Page ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

ช่องทางการติดต่อผ่าน Facebook Page ของคณะวิศวฯ มจธ.Faculty of Engineering,KMUTT
สามารถเข้ามาสอบถามผ่านทาง Inbox ของเพจได้ในช่วงเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.

Categories: ประกาศ