ดร.จุลพจน์และทีมงานศูนย์ ICE เข้าแนะนำหลักสูตรให้แก่ นร. สาธิตคริสเตียนวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย ดร.จุลพจน์  จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมทีมงาน International Center for Engineering (ICE) เป็นตัวแทนโครงการ นานาชาติไปกล่าวแนะนำโครงการฯ (RoadShow) ณ โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (Global English School) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้รู้จักมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่สอน และภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้น เกรด 9-12 จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Categories: ข่าวสาร