โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่10 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่10

ฝึกงานพร้อมฝึกประสบการณ์จริงกับผู้บริหารสิงห์ที่ Singha Biz Course X
เวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนกับโอกาสทำงานจริงร่วมกับผู้บริหาร และแสดงศักยภาพของตัวเองTop of Form
สำหรับนักศึกษาปี 3 และปี 4 ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดสาขาวิชา
ระยะการฝึกงาน 2 เดือน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สนใจสมัครด่วน วันนี้ – 28 ก.พ. นี้เท่านั้น
ที่ www.singhabizcourse.com

Categories: ประกาศ