ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

📢📢ประชาสัมพันธ์ทุน📍📍

❗️ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา สำหรับรองรับการศึกษาจากระยะไกล❗️

🔰มจธ. จะช่วยเหลือนักศึกษาตามความจำเป็นเหมาะสม จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ทั้งนี้หากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสียตนเองเรียนมาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เห็นควรได้รับพิจารณาสูงสุด เดือนละสูงสุด 4,000 บาท ระยะเวลาการสนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 3 เดือนต่อภาคการศึกษา (เริ่มให้ทุนเดือนแรก ในเดือนสิงหาคม 2564)

🔰คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาวศ.โยธาทุกระดับการศึกษาของ มจธ.
2. ขาดรายได้จากการทำงานพิเศษหรือผู้อุปการะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
3. ต้องแสดงข้อมูลความจำเป็นประกอบการพิจารณาเพื่อรับทุน

📌ลิงก์รับสมัครสำหรับนศ.วศ.โยธา https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 🤍

📌หมดเขตรับสมัครรอบที่ 3.1 ในวันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 64 เวลา 16:30 น.📌

📝พร้อมแล้วกรอกข้อมูลอัพโหลดได้เลย 💙💙💙

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ