ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

มจธ. ห่วงใยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ส่งผลให้นักศึกษาเกิดอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน จึงได้จัดสรรทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนศ.โยธา ที่สนใจสมัครขอรับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือเนื่องจากโควิด-19

สมัครได้ทางนี้ https://forms.gle/v9fnVduLyspzHj8q6

 

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ