นศ.ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ Best​ of​ The​ Best​ Senior​ Project​ Award ประจำปี 2562

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ของแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ Best​ of​ The​ Best​ Senior​ Project​ Award หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ความคงทนของโครงสร้างเหล็กที่มีระบบป้องกันไฟ โดยมีสมาชิกได้แก่ นายกมลวรรธน์ กิตติโพวานนท์ นายภัควัฒน์ เกิดสุข และนายปุณณชัย  ชวนบุญ  จากการแข่งขันการแข่งขัน โครงการ SSI4YE Senior Project Competition รอบ Best of The Best 2018-2019 ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งในรอบสุดท้ายนี้ มีตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบจาก 3 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำเสนอเรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปที่ก่อสร้างด้วยระบบ PRE-ENGINEERED BUILDING กับระบบ CONVENTIONAL TRUSS 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่อง ชิ้นส่วนและรอยต่อสำเร็จรูปสำหรับโครงสร้างเหล็กขนาดเล็ก Prefabricated Steel for Low-stress Structure 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอเรื่อง ความคงทนของโครงสร้างเหล็กที่มีระบบป้องกันไฟ ผลปรากฏว่านักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร จึงขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทุกท่านด้วย ณ ที่นี้

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ