นศ. ผู้นำ Green Heart ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมผู้นำโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นศ. ผู้นำ Green Heart ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมผู้นำโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ