นศ.โยธารับทุนต้นกล้าโซโนม่า ประจำปีการศึกษา 2562 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นศ.โยธารับทุนต้นกล้าโซโนม่า ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 บริษัท โซโนม่า จำกัด โดยคุณอัครพล เอื้ออารักษ์ (กรรมการผู้จัดการ) และคุณณัฐพล นิมิตยงสกุล (รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ) ทำการมอบทุนการศึกษาโครงการ Sonoma Talent Scholarship ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000. บาท รวมมูลค่า 100,000. บาท ให้แก่ นายรัฐภูมิ ตั้งภูมิจิต และนายธนพล พับขำ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ทุนการศึกษานี้ มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาให้แก่ทางบริษัทฯ ภาควิชาฯ จึงขอขอบคุณบริษัทฯมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Categories: ข่าวสาร,ทุนการศึกษา