นศ.โยธาเข้าดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท ช. การช่าง จำกัด มหาชน ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชาฯ เข้าดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.396 เมตร และงานก่อสร้างปล่องอุโมงค์ในแนวดิ่งสำหรับงาน โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษกและถนนทางรถไฟสายเก่าจากสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานส่วนที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN- 9D พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและพาชมบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างให้ความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้างด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ที่สถานที่ก่อสร้างปล่องอุโมงค์ 9D-5 และ 9D-6 บริเวณช้างสามเศียร จังหวัดสมุทรปราการ

Categories: กิจกรรมภาควิชา