นศ.โยธาเข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตเหล็กแผ่น - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นศ.โยธาเข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตเหล็กแผ่น

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานและเข้ารับฟังบรรยายกระบวกการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเคลือบสี ของบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)(BSI) ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้พาเข้าชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาได้ถามคำถามอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ซึ่งกิจกรรมในครั้งมี รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งใบสุรีย์ เป็นผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าชมโรงงาน

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร