นศ.โยธาและสมาชิกทีม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2565 (University Student Project Competition 2022)

🎊🥳ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มนักศึกษา Green Heart
💚นางสาวอนุสรา ตั้งพีรศิษฐ์
💚นายดรัณพัทธ์ วิยากรณ์
💚นายพีรณัฐ ตระการสัตยนุกุล

🥰โครงงาน “กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาชุมชน สร้างคนหัวใจยั่งยืน” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2565 (University Student Project Competition 2022) ภายใต้ Theme: Actions toward the low-carbon world ในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566
✨️จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ