นศ.โยธาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้เยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งมีเยาวชนที่ส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 132 ผลงาน ในด้านต่าง ๆ โดยมีเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 64 คน ผลปรากฎว่า  นายอัครพันธ์  ทวีศักดิ์  นักศึกษาโครงการนานาชาติ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาตร์ มจธ. ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร

สิ่งประดิษฐ์นี้ใช้หลักการทำงานของวัฏจักรน้ำ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนน้ำในระบบเป็นการประหยัดน้ำให้กับผู้ใช้ และได้เลือกใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในกระบวนการผลิตชิ้นงานจะใช้ 3D Printer ไม่ก่อให้เกิดที่เป็นมลภาวะ​ ซึ่งในอนาคตจะมีพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

“ความรู้สึกที่ได้รับคือรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนท่านอื่นที่อยากจะพัฒนาผลงานทางด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และใช้ความสามารถเฉพาะด้านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พัฒนาสังคมด้วยทักษะที่มี และรางวัลที่ได้รับนั้นจะเป็นกำลังใจให้กระผมได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับ พร้อมส่งต่อดีๆให้กับเยาวชนท่านอื่นๆ” นายอัครพันธ์  ทวีศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ