นศ.โยธา ชนะเลิศการแข่งขันระดมสมองแก้ไขปัญหาจราจรในการประกวด “Last Mile ไปไม่ถึง” Hackathon

ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันระดมสมองแก้ไขปัญหาจราจรในการประกวด “Last Mile ไปไม่ถึง” Hackathon ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ