นศ.โยธา ดูงานการก่อสร้างบริเวณเปลี่ยนจากโครงสร้างเหนือดินเป็นอุโมงค์ใต้ดิน บริเวณสถานีรัฐสภา ณ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ และกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรีโครงการนานาชาติ และบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี  ของภาควิชาเข้าดูงานการก่อสร้างบริเวณเปลี่ยนจากโครงสร้างเหนือดินเป็นอุโมงค์ใต้ดิน บริเวณสถานีรัฐสภา ณ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) พร้อมบรรยายให้ความรู้ รูปแบบการก่อสร้างสถานีแบบต่างๆ  และพาชมเข้าดูการก่อสร้างขั้นตอนต่างๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

Categories: กิจกรรมภาควิชา