นศ.โยธา ดูงาน AP ACADEMY LAB และ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ  AP ACADEMY LAB เป็นจำนวน 81 คน โดยมี ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล เป็นผู้ควบคุมดูแล ในภาคเช้าได้รับเกียรติจากทีม AP ACADEMY LAB บรรยายเกี่ยวกับ Project Life Cycle และ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และ งานโครงสร้าง ในภาคบ่ายเดินทางไปยังโครงการ The City พระราม2-พุทธบูชา ได้รับเกียรติจากผู้จัดการโครงการแนะนำโครงการทั้งหมด แยกออกได้เป็น งานเสาเข็ม งานฐานราก งานระบบใต้พื้นชั้น1(ประปา,สุขาภิบาล,ท่อกำจัดปลวก) งานโครงสร้าง(เสา,คาน,พื้น) งานผนังก่ออิฐ รวมไปถึงได้เข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างรูปแบบต่างๆ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในสโมสรส่วนกลาง นอกจากนี้ยังได้คำแนะนำแนวทางในการเรียนและการทำงานรวมถึงความมั่นคงในอาชีพการงานอีกด้วย ทั้งนี้การศึกษาดูงาน ณ AP ACADEMY LAB ทำให้นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างมากและสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Categories: ข่าวสาร