นศ.โยธา เข้าดูงานการขุดลึกเพื่อก่อสร้างใต้ดินด้วยระบบค้ำยัน และการก่อสร้างกลุ่มอาคาร Mixed use ขนาดใหญ่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi) ที่ได้กรุณาให้นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาเข้าดูงาน โครงการ Cloud 11 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการ Cloud 11 เป็นโครงการ Mixed use ขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างที่ทันสมัย โดยจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาดูงานขุดลึกเพื่อก่อสร้างใต้ดินด้วยระบบค้ำยันและงานก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่  ทั้งนี้ทางบริษัทได้จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างแบบพิเศษ และนำชมบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมให้ความรู้ด้านการจัดการโครงการที่คำนึงถึงความปลอดภัย ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้านงานก่อสร้างต่อไป

Categories: ข่าวสาร