นศ.โยธา เข้าศึกษาดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ในหินสำหรับรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชาเข้าดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ในหินสำหรับรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) สัญญา 3-2 งานโยธาสำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ ช่วงมวกเหล็ก -ลำตะคอง พร้อมบรรยายให้ความรู้และพาชมเข้าอุโมงค์ดูการก่อสร้างขั้นตอนต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สถานที่ก่อสร้างปากอุโมงค์มวกเหล็กฝั่งตะวันตก บริเวณผาเสด็จ

Categories: กิจกรรมภาควิชา