นศ.โยธา เข้าเยี่ยมชมดูงาน Super truss ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมดูงาน Super truss ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี คุณไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณสิงห์ มิตรตระกูลกิจ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา และเป็นผู้พาเยี่ยมชม Site งาน

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า