นศ.โยธา ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 5

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาส ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 5 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดวิเคราะห์จากการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานรากและเป็นการสร้างเครือข่ายของวิศวกรปฐพีรุ่นใหม่ ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมมากกว่า 10 ทีม จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธาทั่วประเทศ

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ