นักศึกษาและคณาจารย์ Notre Dame of Dadiangas University ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 27 คน จาก Notre Dame of Dadiangas University ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ดร. จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมตามห้องปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณีและห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาได้สอบถามข้อมูลต่างๆ โดยมีบรรยายกาศเป็นแบบกันเอง

Categories: ข่าวสาร