นักเรียนจากหลากหลายประเทศเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้ตอนรับนักเรียนจากหลากหลายประเทศ ที่มาเข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ  ICIA และในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีนักเรียนประมาณ 150 คน ที่สนใจเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่างๆของภาควิชาฯ ได้แก่ ห้องวิจัยปฏิบัติการด้านชลศาสตร์ ห้องวิจัยปฏิบัติการด้านปฐพีกลศาสตร์ ห้องวิจัยปฏิบัติการคอนกรีต และห้องวิจัยปฏิบัติการด้านวัสดุ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าเรียนต่อกับ มจธ.ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย ให้กับชาวต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาต่ออีกด้วย

Categories: ข่าวสาร