นักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาจารย์จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จำนวน 87 คน  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี และห้องปฏิบัติการคอนกรีต กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงโดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Categories: ข่าวสาร