นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดี ผู้เข้าประกวดแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ปีพุทธศักราช 2565 (ระดับอุดมศึกษา) นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (BSRU Royal Trophy English Speech Competition 2022) (ระดับอุดมศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ